Thursday, May 17, 2007

מכתבי תגובה בהארץ על האצ"ל ושאלת הטרור

המפסיד הוא טרוריסט

בתגובה על מכתבים למערכת "הפורשים וישראל" ו"הטרור של אצ"ל" ("הארץ", 8.5 ו-13.5)

האצ"ל פתח בפעולות טרור נגד ערבים בעקבות רצח יהודים על ידי ערבים (בשנות ה-30) וכהתנגדות למדיניות ההבלגה של ההנהגה היהודית בארץ ישראל. כל המידע לקוח מהספר "דברי הימים למלחמת השחרור" מאת ישראל עמרמי (יואל) ומנחם מלצקי (אריה מליץ) - שניהם אנשי האצ"ל - בהוצאת שלח, 1951.

ציטוט מהספר: "ורק התגובה, אשר באה מידי הארגון הצבאי הלאומי, רק היא גאלה את הדם, גם מחרפה, גם מכשלון מדיני סופי, והפכה למערכה-מהפכנית ולשלב רב-ערך בתהליך ההתמרדות של האומה המתנערת".

הטרור נגד הבריטים, שאליו מתייחס המכתב מיום 8.5, התחיל בעיצומה של מלחמת העולם השנייה, כאשר בריטניה היתה עסוקה במלחמה נגד הצורר הנאצי. פעולות הטרור נגד ערבים כללו יריות על אוטובוסים, הנחת פצצות במקומות הומי אדם והנחת פצצות בקולנוע.

מלחמתו של המנצח היא תמיד "מלחמת חירות" ומלחמתו של המפסיד היא תמיד "פעולות טרור".

עליזה שליף

תל אביב


*

בתגובה על מכתב למערכת "הטרור של האצ"ל" ("הארץ", 13.5)

דן יהב בתגובתו על המכתב למערכת "הפורשים וישראל" ("הארץ", 8.5) טועה בקשר לפעילות המבצעית של האצ"ל. במלחמה להקמת המדינה תוך גירוש השלטון הבריטי פעל האצ"ל במחתרת בדומה לתנועות שחרור רבות בעולם, רק ברמה מוסרית גבוהה ביותר.

הבריטים שלחו את ילדיהם לבתי ספר שלא הותקפו, ישבו במסעדות שלא פוצצו, עיתונאיהם לא נחטפו, נשותיהם לא נורו. לא כן גוף אחר המתהדר בתואר תנועת שחרור לאומי, כגון אש"ף ודומיו. גם במקרה היחיד של פיצוץ המפקדה הצבאית הראשית ומשרדי המזכירות של ממשלת המנדט, שבו היה אובדן חיים לא מתוכנן, האצ"ל עשה הכל, כולל שיגור אזהרות, כדי להימנע מכך.

במלחמה האחרת נגד הערבים, שכבר בראשית המאבק על הארץ פתחו בפעולות של טרור אישי וכללי אך ורק נגד אזרחים בירושלים, בתל חי, בפתח תקוה, ביפו, בצפת ובחברון, אם רק לציין המעט, השתמש האצ"ל ב-1936-1939 וגם בתקופה שמיד לאחר החלטת האו"ם מדצמבר 1947, עת פרצו הערבים למרכז המסחרי בירושלים וצלפו לעבר כלי רכב בכבישים - באותן פעולות כמו האויב הערבי. האויב הוא שהכתיב את המלחמה, ולא נותר לאצ"ל אלא להתנהג כמו חברי הפלמ"ח בעין זיתון, בצפון הנגב ובמקומות אחרים ולהשיב מלחמה שערה כדי לשרוד מול יריב צמא דם.

ישראל מידד

שילה

1 comment:

אסתר ברוך לבית גולדמן said...

האם מישהו יודע איך נלחמים בטרור רצחני בכפפות משי - שיקום ויאמר את דברו . וכן ימהר לרשום פטנט עולמי על תגליתו.
יהודים - מה שאתם אומרים על עניין "הטרור" כביכול של היהודים בארץ בתקופהת טרום המדינה הוא יותר גרוע ותבוסני מאשר הושטת הלחי השנייה