Thursday, May 10, 2007

מאמר דעות של אודי לבל על הזכרון הממלכתי

הממלכתיות שאבדה

בואקום שיצרה ההנהגה הנוכחית, על חוסר הממלכתיות שבה, מצא לעצמו גאידמק מקום של כבוד. אודי לבל חושב שכיבושו של יום העצמאות על ידי של האוליגרך מהווה יעד נוסף בדרך לכנסת

23/4/2007


מאז הוקמה המדינה נתבע המותג "ממלכתיות" ככזה המעניק לעומדים בראשה את מעמדם המועדף ואת התמיכה הציבורית בהם. לא, איש לא חשב לרגע כי הם אינם עושים לביתם. אך בד בבד לקידום אינטרסים פרטיים חזו הכול כיצד ההנהגה המורמת מעם נוקטת גישה 'ממלכתית' כאשר שמה את ענייני הציבור בראש מעייניה, עושה בקרים כלילות לאיתור מצוקות הכלל ולזיהוי 'האינטרס הכללי' הראוי לקידום. שנים לקח למנחם בגין לחדור לאתוס הממלכתיות שזוהה בלעדית עם בן גוריון ועם הסתלקותו של דור הנפילים נהנו מן המותג בעיקר קצינים בכירים, גם הם יצאו לקידום אינטרסים עסקיים ופוליטיים אך חמושים בדימוי ממלכתי של מי שנתנו את מיטב שנותיהם לביטחון האומה.


וגם קטע זה

בעבר הייתה זו ההנהגה הממלכתית שניצחה על חגיגות העצמאות. מצעד צבאי הצדיע לדוד בן גוריון וללוי אשכול ברמלה ובראשון לציון, תזמורת צה"ל ניגנה כאשר על בימת הכבוד באיצטדיון האוניברסיטה העברית בירושלים ישב מנחם בגין, מטס חיל האוויר ביצע תרגילי אקרובאטיקה באוויר לאחר שיצחק רבין הזניקו מחוף הילטון בתל אביב. השנה ינצח על חגיגות העצמאות גאידאמק. מי שרק יכול ליהנות מן העובדה כי ממשלת ישראל סירבה לשתף עימו פעולה, לקרבו למטבחיה הפוליטיים והבירוקראטיים ולעשות עימה יד אחת לטובת הציבור. ממשלה הנתפסת כבלתי ממלכתית, שנואה ואליטיסטית, מושחתת ומיותרת עד כדי כך שהוא מהווה לה ניגוד מבורך שהעם כה חפץ בו

No comments: