Wednesday, August 29, 2007

פרשת השבוע - ספר בראשית

שיעורי פרשת השבוע לשנה זו הסתיימו.

השיעורים יתחדשו לאחר החגים ויועברו על ידי ד"ר מיכה גודמן.

כמו כן יקיים מרכז בגין ערב לימוד בליל הושענא רבה. תוכנית הערב תישלח בעוד מספר שבועות.

תחרות קריקטוריות

ביום ג', כ'ח אלול, ה-11 לספטמבר, יתקיים במרכז בגין גמר תחרות הקריקטורות בנושא "האיסלאם הפונדמליסטי והגרעין האיראני", המאורגנת על ידי תנועת "אם תרצו" בשיתוף עם מרכז בגין.

משעה 18:30 ניתן יהיה להסתובב באופן חופשי בין הקריקטורות. בשעה 19:00
תתקיים הקרנה של הסרט "אובססיה" על האיסלאם הרדיקלי (גירסה מקוצרת) ודיון בהשתתפות חבר השופטים של התחרות: העיתונאים אראל סגל ובן דרור ימיני, הקריקטוריסט שי צ'רקה, האלוף במיל' עוזי דיין, ד"ר מיכה גודמן ויו"ר "אם תרצו", רונן שובל.