Thursday, February 18, 2010

מתקנים "עובדות" לא מדוייקות

ניצחון בפעם התשיעית

בתגובה על "לבני השמיעי קול" מאת יואל מרקוס ("הארץ", 16.2)

יואל מרקוס מציין במאמרו, כי "שבע קדנציות היה מנחם בגין באופוזיציה, רבים חשבו שלעולם לא יגיע לשלטון". טעות בידו.

בגין התמודד לא שבע אלא שמונה פעמים בבחירות לכנסת (1949, 1951, 1955, 1959, 1961, 1965, 1969 ו-1973) בטרם זכה להשיג את הרוב הפרלמנטרי הדרוש כדי שיוכל להרכיב את הממשלה בשנת 1977, שזאת הפעם התשיעית שהוא התמודד בבחירות בראש מפלגתו.

הרצל מקוב

ראש מרכז מורשת מנחם בגין

ירושלים

Wednesday, February 17, 2010

מנחם בגין ואורי צבי גרינברג במזנון הכנסת 1949

שמונה פעמים, לא שבע

ברשימה בפירסם ב"הארץ", כתב יואל מרכוס כך:-

שבע קדנציות היה מנחם בגין באופוזיציה, רבים חשבו שלעולם לא יגיע לשלטון. אך לא רק שלא התייאש, אלא שמעו אותו בכל נושא, בהפגנות המוניות ובכנסת. בגין היה נוכח בחיינו הפוליטיים אף שבימיו לא היה לראש האופוזיציה מעמד ממלכתי. לא במקרה, כשעלה סוף סוף לשלטון אמר עליו אחד מוותיקי מפא"י "שבע ייפול צדיק וקם". כמנהיג בולט באופוזיציה לא ריחם בגין על הממשלה. כששמעון פרס השמיע פעם קריאת ביניים בנאומו של בגין בכנסת קטע אותו בגין: "שב! אני אגיד לך מתי לקרוא קריאת ביניים".

ימי הענקים חלפו...

אלא שטעות בידו.

מנחם בגין התמודד, ללא הצלחה, שמונה פעמים בבחירות ורק בפעם התשיעית זכה ברוב פרלמנטרי:

1949, 1951, 1955, 1959, 1961, 1965, 1969, 1973.

Thursday, February 4, 2010

דיוקנו של מנחם בגין לא יוטבע בשוקולד

מנחם בגין לא עשוי משוקולד
חברת ממתקים רצתה להנציח את דמותו של ראש הממשלה המנוח על גבי מטבעות שוקולד, אך נאלצה לגנוז את הרעיון בשל התנגדות בנו, השר בני בגין


חברת הממתקים כרמית פנתה באחרונה למספר שרים וחברי כנסת בהווה ובעבר כדי לבדוק את האפשרות להטביע את הדיוקנות שלהם על גבי מטבעות שוקולד. בחברת הממתקים הופתעו לגלות כי משפחתו של ראש הממשלה המנוח מנחם בגין מתנגדת נחרצות לרעיון.


בחברה אומרים כי בנו של ראש הממשלה, השר בני בגין, ביקש מנציגי החברה לוותר על היוזמה ולא להטביע את דמותו של אביו על מטבעות השוקולד, וזאת בדיוק כפי שהתנגד למהלך שהוביל בנק ישראל, לפיו בגין האב יונצח על שטרות כסף חדשים.


בני בגין הבהיר לנציגי חברת הממתקים כי אין לו ולמשפחתו כל מעמד רשמי בנושא וכי הוא אינו יכול לכפות את דעת זאת עליהם. הבן אף ציין בתשובתו לחברה כי הוא מבקש להימנע מכך והוסיף שהוא אינו חושב שמדובר ברעיון טוב. מחברת כרמית נמסר כי היא "מכבדת את בקשתו ותנהג בהתאם".