Tuesday, November 30, 2010

נחשף מסמף בין מנחם בגין ומפלגת אגודת ישראל


בכל הקשור לנושאי ביטחון ההכרעה תיהיה בידי מועצת גדולי התורה, נכתב במסמך שנחשף כאן לראשונה, ושעליו חתום ראש הממשלה המנוח מנחם בגין והסכים לו גם יצחק שמיר.
לוי אשכנזיכ"ב בכסלו התשע"א 20:24נחשף המסמך שחתם עליו ראש הממשלה המנוח מנחם בגין ואחריו גם ראש הממשלה יצחק שמיר, ובו הם מקבלים עליהם את ההחלטה כי יהדות התורה תיהיה כפופה בנושאי ביטחון להחלטת הרבנים.

מסמך שנחשף כאן בפומבי לראשונה, נשלף היום מהגנזך זאת לאור סנקציות שרצו בקואליציה להטיל על שני חברי כנסת של דגל התורה, שהצביעו בשבוע שעבר נגד חוק משאל העם, בעוד ששלושת חבריהם מאגו"י תמכו בחוק כפי שדרשה הממשלה.

במסמך אותו כתב הרס לורנס ושעליו החתים את ראש הממשלה המנוח בגין ואת ראש הממשלה שבא אחריו יצחק שמיר, נכתב: "מר בגין מאד נכבד! הננו מבקשים להודיעך כי בעניני ביטחון אנו כפופים להכרעת מועצת גדולי התורה".

על מכתב זה חתם מנחם בגין, שהוסיף בכתב ידו: "הנני מאשר את קבלת המכתב בזה". בהמשך השנים כאשר יצחק שמיר הרכיב ממשלתו וביקש את קולותיהם של חברי סיעת יהדות התורה, הוא הצהיר על המכתב כי חתימת בגין מחייבת גם אותו".

שיחה עם חברי כנסת מיהדות התורה, הם סיפרו לכתב אתר לדעת.נט, כי מה שעמד מאחוריי המסמך היה החשש משלטון הליכוד כלפי הציבור החרדי, שכן זוהי הייתה הפעם הראשונה בה הימין עלה לשלטון בישראל. מאז נרקמה מערכת יחסים טובה וארוכה עם הליכוד, אלא שבשנה האחרונה נראה כי יש מי בין שורות הליכוד שמצליחים לחבל באותה מערכת יחסים.

את המכתב המתפרסם כאן, החליטו להוציא היום לא בגלל יחסי שרים שונים מהליכוד כנגד יהדות התורה וחוקים חרדים, אלא דווקא בשל אותה החלטה שנאמרה היום בישיבת הקואליציה, בה הודיע יו"ר הקואליציה כי בכוונתו להטיל סנקציות על חברי קואליציה שהפרו את המשמעת הקואליציונית, ביניהם שני חברי הכנסת של דגל התורה, שכזכור הצביעו בשבוע שעבר נגד חוק משאל העם, זאת לאחר שהתייעצו עם מרן הגרי"ש אלישיב שליט"א.

ביהדות התורה אמרו כי הם מצפים מנתניהו שימשיך את הנוהג שהיה קיים בימי בגין ושמיר. גורמים נוספים ביהדות התורה אמרו לאתר לדעת.נט, כי תיהיה זו טעות מצד הקואליציה אם יחליטו לנקוט בסנקציות כלפי שני ח"כי דגל התורה, שביצעו את מה שהורו להם רבותיהם.

Sunday, November 21, 2010

Sunday, November 14, 2010

ברוך דיין האמת - לוחם האצ"ל מנחם הפנר, ממתנדבי מרכז בגין הוותיקים

מנחם היה מגולי אריתריאה ואביו היה אחראי על מערך הרפואה של האצ"ל