Thursday, May 10, 2007

ציטטה מפי ח"כ ראובן ריבלין

מנחם בגין אמר פעם: "
איך היינו מגשימים את חלומנו, אם לא היה לנו המפא"יניק, הביצועיסט הלזה, טדי קולק". ירושלים לא היתה מתרחבת ונפרשת כך, אם לא תחת שרביטו של איש מופלא זה, אשר נפשי נקשרה בנפשו. טדי, אשר מעולם לא האמין באגדות או בחלומות, הפך לאגדת ירושלים עוד בחייו.

יהי זכרו ברוך.

No comments: