Thursday, May 10, 2007

מאמר דעות אל יעקב אחימאיר

תקשורת בהפתעה

יעקב אחימאיר תוהה: איך לפתע גילו הפרשנים שלבני אינה הדמות שהם הציגו? התשובה: שטחיות
7/5/2007

אז מה, רבותיי הפרשנים ובעלי הטורים, פתאום התעוררתם בוקר אחד, אחרי הופעתה של שרת החוץ, וגיליתם פוליטיקאית בשם ציפי לבני, והיא לא מה שחשבתם? ממש הופתעתם? כולנו קראנו ושמענו את מכתמי הלגלוג וחידודי הלשון העוקצניים שכוונו אל ציפי לבני. בין השאר היא מתוארת כמוגת לב, מהססת, לא בטוחה בעצמה, נעדרת סגולת המנהיגות, מתאימה להיות מזכ"ל נעמ"ת או נשיאת ויצ"ו העולמית, אך לא ראש ממשלה בישראל. והכל משום שלא קמה והתפטרה מממשלת אולמרט, לאחר שהיא עצמה הטיחה בו: "תתפטר, אינך ראוי‭."‬

רבותיי וגבירותיי, פרשנים ופרשניות, אני שואל: אל מי אתם באים בטענות לפני שאתם יושבים אל המקלדת ומפשפשים באוצר המילים שמתוכו ביקשתם לדלות את כל המילים הנרדפות כדי לתאר את רפיסותה של לבני? הלא אתם עצמכם, ברובכם הגדול, ציירתם לנו ציפי לבני אחרת,לא כמו זו שהתייצבה אל מול העיתונות העולמית.

אכן, בהיסטוריה הפוליטית של מדינת ישראל עוד לא היה פוליטיקאי שתואר כמותה כ"הבטחה הגדולה‭"‬. מה יש לדבר, כוכב. הדיבור הלא מתלהם, המתינות המדינית ששידרה, מי שהיא באמת "פוליטיקאית מזן אחר‭,"‬ מרוחקת, אף מרחפת, מעל הזירה המבעבעת. אבל בעיקר, מי שחוקרי משטרה לא התייצבו בלשכתה, וסביר להניח שמפגש כזה אף לא יתרחש במהלך חייה הציבוריים. אכן, כליל השלמות. תופעה ממש נדירה אצלנו, אולי, להוציא מטאור אחד שהפציע בשמי המדינה, אך זמן קצר לאחר מכן צנח לו. יגאל ידין.

באווירה של ימי ‭,1977‬ כאשר פצעי מלחמת יום כיפור טרם הגלידו, כאשר גילויי השחיתות היכו במפלגת השלטון - המערך, כשמה אז - נראה היה כי ידין, הפרופסור הרהוט לארכיאולוגיה הוא הוא האיש, הוא מצילה של מדינת ישראל. בתחום קבלת החלטות היה לפרופסור ידין עבר מפואר, ולא רק בתחום האקדמי. למעשה, הוא היה רמטכ"ל ללא תואר זה בימי מלחמת השחרור, תחת הרמטכ"ל רא"ל יעקב דורי, שבריאותו אז היתה רופפת. כלומר, ידין כבר נצרף בכור קבלת ההחלטות בימי חירום ומלחמה, עוד לפני שהתמנה לרמטכ"ל השני של צה"ל.

לחתירתו להנהגת המדינה היה, אפוא, על מה להתבסס. אבל הוא לא היה מתאים לפוליטיקה. רק אשתו כרמלה, כך אומרים, ידעה את מגרעתו זו של בעלה. ידעה ונצרה את הסוד. אבל התקשורת אז, לפני שלושים שנה בדיוק, קשרה לראשו של ידין כתרים, כך עד שהסכים לכהן כסגן ראש ממשלה בממשלה בראשותו של מנחם בגין. ומרגע צירופו לממשלה, החל המטאור ידין לצנוח עד שנשרף כליל.

No comments: