Sunday, January 28, 2007

הכנסת הצעירה של המרכז בטלוויזיה

החל מיום ראשון – 4.2.2007 – תעלה לשידור, בשישה פרקים, תוכנית כנסת צעירה המבוססת על תוכנית המרכז, ושצולמה
במרכז מורשת מנחם בגין
התוכנית תשודר מדי שבוע, בימי א' בשעה 16:20 ושידור חוזר בשבת ב- 10:30 בבוקר

No comments: