Tuesday, January 2, 2007

ברוכים הבאים

בתקופה הקרובה בגלל בעיות עם אתר האינטרנט של מרכז מורשת מנחם בגין
אנו נשים כאן הודעות לעיתונות ידיעות ותמונות מאירועים כמין יומן שוטף
של פעילויות המרכז

No comments: