Thursday, January 11, 2007

המבקר ה- 250,000

המבקר ה- 250,000 למוזיאון היה מר איזי הורוביץ מאנטרפן, בלגיה
הוא הגיע, מלווה באחות-רחמניה דומיניק ביום רביעי, 10.1. בשעה 16:00

הוא התקבל ע"י מר הרי צבי הורביץ (אין קירבה משפחתית
אילנה בראון מגישה זר פרחים בעוד מנכ"ל המרכז הרצי מקוב צופה

הרי מסביר לאיזי את הנוף הנשקף מהמרכז של חומות העיר העתיקה

הרי מצביע על תמונות מחיי מנחם בגין בכניסה למוזיאון
No comments: