Tuesday, January 2, 2007

ביקור של הסנאטור ג'ו ליברמן ורעייתו במרכז

ביום חמישי, 21 בדצמבר 2006 ביקרו
הסנטור ג'ו ליברמן ורעייתו הדסה ובתו
במוזיאון מרכז מורשת מנחם בגין
הסנאטור ג'ו ליברמן מתקבל במרכז בגין ע"י ראש המרכז, מר הארי צבי הורביץ והמנכ"ל מר הרצי מקוב
הסנאטור ליברמן, רעייתו ואורחים יחד עם אנשי מרכז בגין בחדר השלום

הסנאטור ג'ו ליברמן בדירתו המשוחזרת של מנחם בגין במוזיאון

הסנאטור ליברמן מתרווח בכסאו של מנחם בגין

No comments: