Tuesday, March 13, 2012


מבט שני - בגין היום


תכנית התחקירים של הערוץ הראשון. תחקירי עומק על הנושאים, האירועים והאנשים בתחומי הצבא, הביטחון, המשפט הרפואה, החינוך המדע והפוליטיקה. פרופילים של האישים המרכזיים בחיינו וחשיפה של מחדלים והתנהלות שלטונית קלוקלת. מבט שני אל הוויית חיינו בישראל ובעולם. משדר מיוחד של מבט שני לציון 20 שנה למותו של ראש הממשלה מנחם בגין. הוא היה "אביר פולני" עם מבטא יידישאי אבל נערץ דווקא על ידי בני עדות המזרח. הוא היה דמוקרט שאמר "יש שופטים בירושלים", ומאחד אשכנזים וספרדים כשאמר "יהודים אחים", אבל הוא היה גם מפלג ומעורר פולמוס והתנגדות כשהוביל את ההתנגדות לתכנית השילומים, כשהוביל הפגנות המונים נגד ממשלות מפא"י וכשכינה את בני הקיבוצים "מיליונרים עם בריכות שחייה". הוא הוביל החלטות אסטרטגיות היסטוריות כמו השלום עם מצרים והפצצת הכור בעיראק, והוא הסתגר בביתו אחרי כישלון מלחמת לבנון הראשונה כשבחוץ סופרים המפגינים את מספר החללים הגדל מיום ליום. מנחם בגין היום. משדר מיוחד של מבט שני בודק את מנהיגותו ודמותו של בגין כיום. בגין היום, מביא את ותיקי תנועת החירות ואת אנשי הצוות הקרוב של בגין, יחיאל קדישאי ומזכירתו יונה קלימוביצקי וכן מומחים והיסטוריונים לבחון את המנהיגות של ימינו מול טביעות האצבע של בגין, ואת המימד ההיסטורי של האמיתות שעליהן נאבק ראש הממשלה מנחם בגין. עשרות שנים כאופוזיציונר וכשש שנים כראש ממשלה. עורכים: איתי לנדסברג-נבו וליאורה עמיר ברמץ עורך: איתי לנדסברג, מגישה: נועה ברק

22.02.12

No comments: