Wednesday, March 7, 2012

מתי הגיע מנחם בגין ארצה?

מתי עלה מנחם בגין ארצה?

במקומות רבים, כולל עיתון "הארץ" ואף פרסומים של מרכז מורשת בגין, התאריך מאי 1942 מופיע

זה גם התאריך בו נוקט מר בגין בעצמו בספרו

בספרו מערכות האצ"ל דוד ניב מציין אפריל 1942 (III, עמ' 273) ובלכסיקון בעריכת מרקוביצקי הוא מציין משום מה מרס 1942 (לכסיקון, עמ' 25). גם בכרך ב' של ספר תעודות אצ"ל, עמ' 11, רשום התאריך של אפריל 1942.

אז בדקנו והנה עמוד ראשון של העיתון הרביזוניסטי "המשקיף" מיום 27 בפריל 1942 עם ידיעה למטה המבשרת על בואו ארצה של מנחם בגין


^

No comments: