Sunday, March 4, 2012

על דוקטרינת בגין


את מה שרבים מכנים "דוקטרינת בגין" מייחסים לדברים אלה שפורסמו מטעם הודעת משרד החוץ הישראלי לאחר הפצצת הכור הגרעיני בעירק:

Under no circumstances will we allow an enemy to develop weapons of mass destruction against our people.

We shall defend the citizens of Israel in time, and with all the means at our disposal.


אלא שכבר בינואר 1966 דיבר מנחם בגין במליאת הכנסת אודות הבעיה של הצטיידות גם מצרים וגם גרמניה המערבית (דאז) בנשק בלתחי-קונבציונלי ואמר את הדברים הבאים:

...גברתי היושבת-ראש, חברי כנסת נכבדים. אין שום ספק שהבעיה המכרעת שלפנינו קשורה במירוץ שהזיון בין המזרח ובין המערב במתן נשק חדיש יותר, קטלני יותר, בידי אויבי ישראל. דברתי עם נציג המערב ואמרת לו כדברים הבאים: אתם שומעים הודעה מפי שליטה של מדינה, לפיה מלחמה עם מדינה לה אתם מצהירים ידידות, היא בלתי נמנעת. זו הודעה שאין לה אחות ומשל בתקופתנו. אפילו כאשר יש מלחמה אומרים הכל שהשלום הוא בלתי-נמנע. אתם שומעים את ההיפך מזה. אתם מוסיפים לשמוע כי התאריך ייקבע על ידי מי שמצהיר על הבלתי-נמנע, לאחר שתושלמנה הכנותיו. ואתם עוזרים להכנותיו לקראת התאריך של הבלתי-נמנע לפי הצהרתו. איך יכולים אתם לנהוג כך?

התשובה לדברים כאלה היא: מה שאנחנו עושים אינו נגדכם. אבל תבינו, יש מצב בינלאומי מסויים. אם אנחנו לא נעזור, במישרין או בעקיפין, יבואו אחרים. אתם מבינים, אחרים... ואז, מצבכם יהיה עוד יותר גרוע.

...זהו מצבנו כיום בזירת זיונם של אויבי ישראל. מזה ומזה מספקים להם נשק קטלני, התקפתי, כלומר בתנאים הקיימים - תוקפני. שני הצדדים אומרים: אין זה נגדכם. אבל הנשק הניתן, מזה ומזה, הוא בוודאי נגדנו. זאת היא הדאגה וזאת היא החרדה. לא נאמר מלה אחת אשר תתפרש ביצירת רושם בהלתי בקרב האומה. אנחנו מאמינים כי עמוד נעמוד. אולם תמיד תהיה קיימת בעיה של קרבנות ואבידות העלולים להידרש מאתנו כאשר ההצהרה על הבלתי-נמנע תוגשם בעזרת שני הצדדים והנשק שהם מספקים.

דרוש אפוא מאמץ מחשבתי וממשי, לא כיתתי אלא לאומי, כדי לעצור התפתחות הסכנה הזאת...בשבילנו ענין של קיום הוא. לא נוכל לסמוך על המומחים האומרים לנו: מאזן הכוחות לא הופרע. אנחנו יודעים כי בעניני נשק, כמות מסויימת יוצרת איכות חדשה. כך הדבר גם בנשק קונבנציונלי וגם בנשק הקרוי בלתי-שיגרתי...

בדברנו על הסכנה של שימוש בנשק קטלני כלפינו - לא נתעלם מסכנה כזאת גם בחלק עולם אחר.

...לא במזרח ולא במערב - כך מאמינים כולנו - לא יימצא איש שתיטרף עליו דעתו וילחץ על הכפתור להשמדת מאות מיליוני אנשים...בקבענו את העמדה הזאת בלשון ברורה - לא "נוסחתית" -וודאי נמצא מידה ניכרת של רצון טוב גם באירופה המזרחית וגם באירופה המערבית...תבין אירופה כולה את העמדה האנושית והיהודית הזאת, והיא גם תמצא הד בקרב דעת-הקהל הנאורה בארצות-הברית של אמריקה ובחלקי עולם שונים. ואנו זקוקים לרצון טוב.

^

No comments: