Wednesday, November 30, 2011

סרטון על מרכז בגין

מהתוכנית "הפינה של נטלי וסער" בערוץ 2

No comments: