Tuesday, November 22, 2011

יו"ר הכנסת ריבלין על 34 שנה לביקור סאדאת בישראל


היו"ר ראובן ריבלין:

רבותי חברי הכנסת, לפני שנעבור לנושא העיר אילת, שבו הכנסת כולה תתמוך במתן העדפות לעיר זו, אבקש לציין 34 שנים לביקורו של נשיא סאדאת, זיכרונו לברכה, בישראל. אדוני ראש הממשלה, המשנים לראש הממשלה, שרים, חברות וחברי הכנסת, אנו מציינים היום את ביקורו של נשיא מצרים אנואר סאדאת במליאת הכנסת, כנסת ישראל. 34 שנים חלפו מאותו היום שבו הפציעה התקווה בלב רבים. ביקורו של סאדאת היה קרן אור במזרח תיכון עוין, שביב של תקווה לצדקת דרכנו ואמונתנו שיום יבוא ושכנינו יכירו שלא זרים אנו בארצנו, אלא בנים השבים למולדתם, רגע של אמונה שיום יבוא וחלון ייפתח ב"קיר הברזל", ודרכו נביט עין בעין איש אל רעהו.

חברי הכנסת, השלום עם מצרים היה כרוך בקורבנות. סאדאת איבד את חייו מכדורי מתנקשים אסלאמים, ומדינת ישראל פינתה חבלי ארץ מניבים ופוריים. כיום, 34 שנים אחרי, אנו עדים לרעידת אדמה מזרח-תיכונית. אירועים היסטוריים ממדרגה ראשונה מתחוללים לנגד עינינו ומשנים לחלוטין את פני המזרח התיכון. מבחן השלום עם מצרים רחוק מלהסתיים. יחסי ישראל ומצרים עוברים טלטלות ותהפוכות, ועתיד לוט בערפל עוד לפנינו.

שמעתי היום את חבר הכנסת בנימין בן-אליעזר – פואד – מצר על נפילת מובארק וחושש מהשתלטות ההמונים על הפוליטיקה המצרית. בן-אליעזר אף צופה עימות חזיתי בין ישראל למצרים בעתיד הלא-רחוק. מסקנתו המיידית היתה שישראל חייבת להיכנס למשא-ומתן עם הפלסטינים על מנת להימנע מגלי הזעם של ההמונים בכיכר תחריר. מכובדי, אני סבור שאמירות כאלה, המטילות על ישראל, ולו ברמז, אחריות כלשהי לנעשה במצרים, הן מיותרות, אם לנקוט לשון המעטה. איננו אחראים לעניינים הפנימיים במצרים או ערבים יחידים לקיומו של הסכם השלום עם מצרים. רק העם המצרי – ואני תקווה שכך יעשה – יקבע את גורלו, וגורלו שלו, כמו גם גורל יחסיו עם מדינת ישראל, נתונים בידיו. הסכם השלום שנחתם בין ישראל למצרים אינו זהה עם חותמיו בגין וסאדאת. לא חייבים להיות בגין, סאדאת או מובראק כדי לקיים הסכמים בין-לאומיים. הסכם השלום בין ישראל למצרים הוא חוזה בין-לאומי מחייב מהדרגה הראשונה ואינטרס הדדי מובהק של שתי המדינות. אנו מאמינים כי רק דבקות בערכי הדמוקרטיה תוביל לרגיעה במצרים, ולא פעולותיה של ישראל בזירה זו או אחרת.

אנו מברכים את העם המצרי היום לרגל מערכת הבחירות הדמוקרטיות שיתקיימו זו הפעם הראשונה במצרים בשבוע הבא. אנו חוזרים ומצהירים בפני העם וההנהגה במצרים על מחויבותנו העמוקה לקיום הסכם השלום, לשיתוף פעולה הדדי ולקידומו של המזרח התיכון לשנים ולדורות.

אנחנו מודים לראש ממשלת ישראל ולראשי המשטר במצרים העושים כל שביכולתם, בתבונה וברגישות, כדי להבטיח שביקורו של סאדאת ורגעי התקווה שבאו עמו לא היו לשווא.

יום השנה ה-34 לביקורו של סאדאת בישראל.

^

No comments: