Thursday, November 24, 2011

נתניהו מסתמך על בגין כמורה דרך לדמוקרטיה


ראש הממשלה, בנימין נתניהו, התייחס היום (שני) לראשונה לגל הצעות החוק השנויות במחלוקת שהעלו בתקופה האחרונה על סדר היום חברי הממשלה. בפתח הישיבה השבועית של סיעת הליכוד, כמה שעות לפני שמליאת הכנסת תצביע בקריאה ראשונה על חוק לשון הרע המתוקן, הבטיח נתניהו כי ישמור על הדמוקרטיה ועל חופש הביטוי.

"כמו רבים מחבריי, גם אני התחנכתי על תורתם של זאב ז'בוטינסקי ומנחם בגין. כל עוד אני בראש הממשלה, ישראל תמשיך להיות דמוקרטיה למופת", הבהיר ראש הממשלה שתומך בהצעת החוק שתעלה היום להצבעה.

נתניהו התייחס לביקורת שלפיה ממשלתו יוזמת חוקים שעלולים לפגוע בחופש העיתונות ואמר: "איש לא יגיד מה לכתוב, מה לחקור ומה לשדר. זאת לא הדרך של הליכוד ולא הדרך שלי, אבל חופש הביטוי צריך להינתן לכל חלקי העם".

באשר לבית המשפט העליון התייחס ראש הממשלה לחוסר הייצוג של יוצאי עדות המזרח. "אני יודע שיש רצון אצל רבים גם לשנות עיוותים היסטוריים של חוסר ייצוג הולם במוסדות שונים בחברה הישראלית", הוא ציין. "אני אחראי לכך שהדברים ייעשו בהגינות ואחריות ותוך מתן כבוד לאחר".

No comments: