Saturday, February 24, 2007

מכתב של אורי הייטנר ב הארץ

מכתב זה התפרסם היום, יום ראשון, בעיתון הארץ

במלאות 15 שנים למותו של מנחם בגין, מן הראוי לזכור ולהזכיר את החלטתו הראשונה כראש הממשלה. ב-20 ביוני 1977, יום השבעתו בכנסת לראשות הממשלה, בנאום הסיכום של הדיון על הקמת ממשלתו, הכריז בגין על החלטתו לקלוט פליטים וייטנאמים.

באותם ימים, פליטים רבים ברחו מווייטנאם, חלקם בסירות רעועות, והעולם לא הושיט להם יד לעזרה. בגין ראה וזכר את אדישות העולם למצוקתם של היהודים בימי השואה ואחריה. כראש ממשלת מדינת היהודים ראה לנכון לנקוט דרך אחרת. בגין היה מודע לסמלים, וראה בהכרזה זו, במעמד היסטורי זה, בשידור חי, בנאום שמיקד עניין רב בכל העולם על ההחלטה הראשונה שלו, מסר על מהותה של המדינה היהודית.

הכרזתו גרמה להתרוממות רוח ולגאווה רבה. מיד לאחר שאמר את הדברים קם על רגליו ח"כ לובה אליאב, איש האופוזיציה (ראש סיעת של"י), ובקריאת ביניים שיבח את ההחלטה, ואמר שכמי שפיקד על ספינת מעפילים לפני קום המדינה, הוא גאה בהחלטה זו של ראש ממשלת ישראל.

היום, 30 שנה אחרי, נמקים בכלא ישראלי, ללא משפט, פליטים שברחו מהתופת מרצח העם הנורא המתרחש בדרפור שבסודאן. האם ישראל היא אותה מדינה?

אורי הייטנר

קיבוץ אורטל

No comments: