Sunday, February 11, 2007

שידור בגלי צה"ל על מנחם בגין

עדכון מגלי צה"ל

תוכניות רדיו וטלויזיה לציון פטירתו של מנחם בגין

16.2 בשעה 17.05 "ספרים רבותי ספרים" שידור חוזר 90 שנה להולדת בגין בהשתתפות יחיאל קדישאי, דן פתיר ואחרים

17.2 בשעה 9.05 שידור חוזר של שאלות אישיות עם מנחם בגין, שהוקלט בשנת 1974

22.2 בשעה 14.05 "האיש מרחוב רוזנבאום" תוכנית ראיונות של איתן הבר – מכרים מספרים על בגין שהכירו.

בשעה 22.05 התוכנית "חכמים בלילה" בהגשת איתן הבר ופרופ' שלמה אהרונסון תוקדש למנחם בגין
מדי יום בשבוע האזכרה (18-22 לפברואר) תשודר פינה בשעה 11.05 לציון פטירת בגין

No comments: