Wednesday, February 14, 2007

שינויים בשידורים לקראת יום פטירתו ה- 15 של מנחם בגין

גלי צה"ל, 16.2.2007 בשעה 17.00 - "ספרים רבותי ספרים" 90 שנה להולדת בגין. ש.ח

גלי צה"ל, 17.2.2007 בשעה 9.00 - "שאלות אישיות" יעקב אגמון מראיין את מנחם בגין, התוכנית הוקלטה בשנת 1974. ש.ח.

גלי צה"ל, 22.2.2007 בשעה 14.00 - "האיש מרחוב רוזנבאום" תוכנית ראיונות עם איתן הבר

גלי צה"ל, 22.2.2007 בשעה 22.00 – התוכנית "חכמים בלילה" תוקדש למנחם בגין. בהגשת עמוס ערן

רשת ב', 22.2.2007 בשעה 18.00 - שעה על מנחם בגין. עורך ומגיש: אריה גולן


התוכנית של איתן הבר חדשה ולא שידור חוזר
התוכנית חכמים בלילה בהגשה של מישהו אחר

No comments: