Wednesday, February 14, 2007

ההזמנה לערב עיון במדיניות הרווחה בעשור הנוכחי לציון 75 שנים לנסים ברוך

(תודה לרחלי על הסיוע)

No comments: