Monday, September 15, 2008

כנס 30 שנה לועידת קמפ דייויד

30 שנה להסכמי קמפ - דיויד:
בימים שני ושלישי כ"ב- כ"ג באלול תשס"ח 22-23.9.08 יקיים מרכז מורשת בגין בשיתוף עם אוניברסיטת בר אילן אירוע לציון 30 שנה להסכמי קמפ דיויד.
ביום שני 22.9.08 בשעה 19:00 יערך במרכז בגין בירושלים ערב פתיחה בהשתתפות מר הרי הורביץ- נשיא קרן מורשת בגין, פרופ' משה קווה- נשיא אוניברסיטת בר אילן, הנשיא לשעבר יצחק נבון ושופט בית המשפט העליון אליקים רובינשטיין.
למחרת, החל מהשעה 10:00 יתקיים יום עיון בנושא באוניברסיטת בר אילן ברמת גן בהשתתפות אנשי אקדמיה וציבור.
הזמנה לאירוע מצורפת להודעה.לפרטים והרשמה מרכז בגין 02-5652020

No comments: