Thursday, October 2, 2008

נפטר מייסד המרכז, הרי צבי הורביץצבי (הרי) הורביץ, יוזם ומקים של קרן ההנצחה ולאחר מכן, מרכז מורשת מנחם בגין, הלך לעולמו בלילה של ג' תשרי לאחר התקף-לב. בן 84 היה במותו.

הרי נולד בלטביה ומשפחתו היגרה לדרום אפריקה ב- 1934. הוא הצטרף לתנועת הנוער של מחנה ז'בוטינסקי, בית"ר, והיה בין מנהיגיה המקומיים הבולטים. לאחר מכן, הצטרף למפלגה הרביזוניסטית והיה לעורכו של השבועון "ג'ואיש הראלד". לראשונה נפגש עם מנחם בגין ב- 1946 בדרך חזרה מהקונגרס הציוני שנערך בג'נבה והם נשארו ידידים אישיים ושותפים לדרך עד למותו של בגין ב- 1992.

עם עלייתו של בגין לשלטון, הוא ביקש מהרי להצטרף אליו וכעבור שנה, עלו הרי ואשתו פרידה ארצה והרי היה ליועצו של בגין לענייני הסברה והעם היהודי. הוא גם שירת בשגרירות ישראל בושינגטון המופקד על נושא העם היהודי ואף היה יועצו של ראש הממשלה יצחק שמיר באותו תפקיד.

למחרת מותו של בגין, הרי, אשר היה בביקור בדרום אפריקה, הצהיר על כוונתו להקים קרן ומוסד לשימור מורשתו של מנחם בגין והדבר קרם עור וגידים. ב- 1998, הכנסת העבירה את חוק הנצחה של מנחם בגין וב 16 ביוני 2004, מרכז מורשת בגין פתח את שעריו.

אנו שולחים את תנחומינו לאלמנה, פרידה, לבנו הלל ולכלתו ג'ניפר, לנכדיו: עירית, אילן, ולשרון ולבעלה ג'יי הורי הנינים: בועז ואיתן.יהי זכרו ברוך.

No comments: