Monday, September 8, 2008

קורסי סמינר חורף

קורסים במרכז בגין- סמסטר חורף תשס"ט, 2008-2009

"יורים ובוכים?" יחסי צבא חברה וביטחון בישראל:
הקורס יעסוק ביחסים הייחודיים שבין חברה לצבא בישראל, תוך שיבהיר את השלכותיהם החברתיות, התרבותיות, הביטחוניות, הפוליטיות והתקשורתיות. בקורס ילמדו מודלים עיוניים להבנת יחסים אלו וינותחו מקרי אירוע רבים. דגש מיוחד יושם על מעמדן של תנועות חברתיות, שינויים תרבותיים וטכנולוגיים והופעתם של "שחקנים חדשים" בעיצוב מדיניות הביטחון הישראלית.
בין הנושאים שילמדו בקורס:
דעת קהל ומדיניות הביטחון
הפיקוח האזרחי על הביטחון
הסרבנות הפוליטית והשלכותיה
יחסי צה"ל ותנועות חברתיות
יחסי דת וצבא
יחסי נשים וצבא
על גנרלים בפוליטיקה
על פוליטיזציה של צה"ל
מלחמות ותקשורת.
מרצה ומרכז: ד"ר אודי לבל (המכללה האקדמית ספיר, המרכז האוניברסיטאי אריאל), מחבר ועורך ספרים בנושאי זיכרון, חברה, צבא ותקשורת.
ימי שני, 17:30-19:00, שיעור ראשון 5.11.08
מספר מפגשים: 12
מחיר: 700 ₪.


ונזכור את כולם? שכול זיכרון והנצחה בישראל
הקורס יעסוק במרכזיותו של הזיכרון הלאומי בחברה הישראלי, בשיקולים הפוליטיים שעיצבו את ההנצחה הישראלית, במאפייני שיח השכול בחברה הישראלית ובהשלכותיו החברתיות והתרבותיות. בקורס ילמדו מודלים עיוניים מתחום הפסיכולוגיה השיקומית, החברתית והפוליטית, ינותחו מקרי אירוע רבים מכל שנות קיומה של המדינה ויובהר הקשר בין הזיכרון לפוליטיקה.
בין הנושאים שילמדו בקורס:
אצ"ל, לח"י והזיכרון הישראלי
מלחמת העצמאות ושיח השכול
מלחמות יום כיפור, לבנון והתהוות 'השכול הפוליטי'
משפחות שכולות והשיח הציבורי
שכול אזרחי מול שכול צבאי
הפרטת השכול הישראלי
מהקרבה לקורבן – שינויים בתפיסת השכול הישראלי
מרצה ומרכז: ד"ר אודי לבל (המכללה האקדמית ספיר, המרכז האוניברסיטאי אריאל), מחבר ועורך ספרים בנושאי זיכרון, חברה, צבא ותקשורת.
ימי שני, 19:30-21:00, שיעור ראשון 5.11.08
מספר מפגשים: 12
מחיר: 700 ₪.

קורס תקשורת פוליטית:
הקורס יעסוק בסוגיות הנוגעות בקשר שבין תקשורת לפוליטיקה. בין הנושאים שידונו במהלך הקורס יהיו אתיקה תקשורתית, הקשר בין הון שלטון ותקשורת, יחסי גומלין תקשורת- ציבור, ניצול פוליטי תקשורתי, העולם החרדי והתקשורת, הטיה תקשורתית, תקשורת ודיפלומטיה תקשורתית, הצנזורה העצמית בתקשורת ועוד.
את ההרצאות יעבירו אנשי תקשורת בכירים לצד מרצים מעולם האקדמיה.
רשימת המרצים: יאיר שטרן, נדב העצני, פרופ' אלי פולק, אריה אבנרי, אבי גור, עמוס גורן, דודי זילברשלג, אראל סג"ל, ד"ר תמיר שפר, משה נגבי, אמנון לורד ופרופ' יחיאל לימור.
ימי שלישי, 18:00-19:30, שיעור ראשון 4.11.08
מספר מפגשים: 12
מחיר: 700 ₪.
 

'קשים גרים לישראל כספחת', האמנם? גיור וזהות יהודית
במהלך הקורס ניפגש עם מקורות המשפט העברי בנושא הגיור ונידרש לשאלת הזהות היהודית. נשאל מהו מהותו של הליך הגיור וננסה לבחון האם היהדות מתייחסת לתופעה בחיוב. נבדוק האם במהלך התקופות השונות נוצר שינוי בדרישות מהמתגייר ונשאל האם המצב הסוציולוגי- דתי השפיע על הכרעות הפוסקים בנושא. במסגרת הקורס ינותחו גם אירועים אקטואליים רלוונטיים כגון פסיקתו של בית הדין הרבני הגדול בנושא הגיור והקמת ועדת נאמן בנושא.
במסגרת הקורס נפגש עם מקורות תנאיים, טקסטים תלמודיים, חיבורים מתקופת הגאונים, ספרי פסיקה מימי הביניים ועוד..
מרצה: עו"ד יעקב שפירא, ממונה, המחלקה למשפט עברי במשרד המשפטים, מרצה באוניברסיטה העברית ובמכללת שערי משפט.
ימי שלישי: 19:30-21:00, שיעור ראשון 4.11.08
מספר מפגשים: 12
מחיר:700 ₪

מפגשים על שפת הקבלה
חידת האדם על חוויותיו הקיומיות היא תכלית עיוננו. תורת הסוד היהודית חושפת את ייעוד האדם, את יסודו הנעלם של העולם ואת המשמעות הפנימית שבתורה. במסע אל תוך חכמת הקבלה נעמיק את ההתבוננות בשורש נשמתנו ונעמוד על פניה המגוונים של ההוויה.
בין הנושאים:
מי את תורת הסוד?
נחיצות לימוד תורת הסוד בדורנו
תכלית ירידת הנשמה לגוף הפיזי
צפונות האות והמספר
עוצמת הדממה ורזי הקול
נצחיות הנשמה
סוד אברי גוף האדם.
מרצה:  ד"ר שלי גולדברג, אוניברסיטת בר-אילן, מרצה לקבלה וחסידות, מתמחה בחסידות ובחקר נצחיות הנשמה והחיים אחרי החיים.
ימי שני 19:00-20:30, שיעור ראשון 24.11.08
מספר מפגשים: 5
מחיר: 450 ₪.


"אלוהים לשלטון בחרתנו"- תנועת החירות- מהמדבר הפוליטי להגה השלטון
הקורס יעסוק במסע ההיסטורי של תנועת החירות החל מהקמתה כמפלגת אופוזיציה שהשפעתה שולית ועד למהפך הגדול ב 1977 שהביא את מנחם בגין לראשות הממשלה.
במהלך הקורס נצא למסע היסטורי במטרה להבין את שורשי המחלוקת בין המחנה הרוויזיוניסטי למחנה הפועלים ההסתדרותי, מחלוקת שעיצבה את מפת הפוליטיקה והחברה הישראלית. נתאר אירועים מכריעים מתקופות שונות כגון הסזון, פרשת אלטלנה, פרשת השילומים, המהפך של 1977 ועוד.
בין הנושאים שידונו במהלך הקורס:
הרקע ההיסטורי להקמת תנועת החירות.
חשיבות האידיאולוגיה המפלגתית מבית היוצר של זאב ז'בוטינסקי.
מנהיגותו של מנחם בגין - ממפקד האצ"ל ועד לראשות הממשלה.
- הקורס ילווה בסרטים, נאומים מצולמים וקטעי ארכיון נדירים מארכיון מרכז מורשת מנחם בגין.
מרצה: ד"ר דויד שוורץ מרצה באוניברסיטת בר אילן ובמרכז האוניברסיטאי אריאל יהודה ושומרון
ימי חמישי 17:00-18:30, שיעור ראשון 6.11.08
מספר מפגשים: 12
מחיר: 700 ₪.

הנחות והטבות:
- 15% הנחה לנרשמים ליותר מקורס אחד.
- 10% הנחה לנכים ואנשי כוחות הביטחון.
- 10% הנחה לבעלי כרטיס ירושלמי.
- 10% הנחה לסטודנטים.
- 10% הנחה לגמלאים.
- כל נרשם יקבל כרטיס כניסה זוגי למוזיאון בגין!

לפרטים נוספים
קבלת קטלוג הקורסים בדואר והרשמה: 02-5652020
, www.begincenter.co.il, arielc@begincenter.org.il
מרכז מורשת מנחם בגין, רח' ש.א. נכון 6, ירושלים

No comments: