Tuesday, July 3, 2012

מה היה בגין אומר?

ביו-טויב כאן תמצאו הקלטה של תוכנית אשר שודרה בערוץ הכנסת בהגשתו של פרופ' מרדכי קרמניצר בעקבות המסמך שפרסם המכון הישראלי לדמוקרטיה על משנתו של מנחם בגין, ראש הממשלה השישי של מדינת ישראל: "חשבון נפש דמוקרטי על פי משנתו של מנחם בגין". משתתפים: ח"כ אופיר אקוניס (הליכוד),פרופ' אריה נאור ועו"ד עמיר פוקס מהמכון הישראלי לדמוקרטיה.
^

No comments: