Thursday, May 24, 2012

שנת בגין ובן-גוריון במערכת החינוך


כמדי שנה- שר החינוך, גדעון סער, מכריז על הנושא המרכז בו תעסוק בהרחבה מערכת החינוך במהלך השנה. שנת הלימודים הבאה, תשע"ג, תעמוד בסימן לימוד מנהיגותם של ראשי הממשלה לשעבר, דוד בן גוריון ומנחם בגין, כך על פי החלטתו של שר החינוך.

בשנת הלימודים הבאה- תשע"ג- 2013- נציין 100 שנה להולדת מנחם בגין (1913) ו- 40 שנה למותו של דוד בן גוריון (1973). שר החינוך, גדעון סער: "העיסוק של התלמידים בחזונם ובפעילותם של שניים מגדולי המנהיגים של מדינת ישראל יאפשר היכרות מעמיקה עם אישים שהטביעו חותם על אופייה ודמותה של מדינת ישראל כמו גם עם אירועים היסטוריים בחיי מדינת ישראל".

"זו הזדמנות טובה עבור התלמידים ללמוד על ההיסטוריה של מדינת ישראל, ועל מנהיגות" אמר השר סער "התלמידים ילמדו על ההחלטות המשמעותיות שקיבלו מנהיגים אלה תוך הכרת מורכבות ההחלטות, שיקול הדעת ומערכת הערכים שהנחתה אותם".

לצורך גיבוש התכנית להטמעת הנושא השנתי במערכת החינוך מינה שר החינוך ועדת היגוי לה שותפים נציגי היחידות המקצועיות במשרד החינוך, נציגי מדרשת בן גוריון והמרכז למורשת מנחם בגין. התכנית שתגובש תשולב בתחומי הדעת ובתכניות החינוכיות הנלמדים במערכת החינוך במקצועות השונים.

במסגרת הפעילויות השונות בנושא מנהיגות מעצבת- חזון ומעש לאור דמותם של דוד בן גוריון ומנחם בגין התלמידים יעסקו בסוגיות השונות, ביניהן: חינוך למנהיגות: חזון ומעשה בחיי מנהיג. הבנת החשיבות של החזון והדרכים ליישומו, הבנת המורכבות של תהליך קבלת החלטות לאור מציאות משתנה. בן גוריון ובגין, מנהיגים פורצי דרך: חזונם לאור אירועים מכוננים וציוני דרך בהיסטוריה של מדינת ישראל. חשיבות הזיכרון של דמויות מופת במורשת הדורות המתאפיינים במחויבות לעם, לארץ ולמוסר הנביאים.

מה ניתן ללמוד ממנהיגותם של האישים: מחזונם, ממעשיהם ומהחלטותיהם הערכיות הפעילות במסגרת הנושא השנתי תהיה מגוונת ותכלול פעילויות לימודיות לצד פעילויות חווייתיות, לדוגמא: ימי שדה, סיורים באתרים ובמוזיאונים הקשורים לאישים: בית בן גוריון, שדה בוקר, מוזיאון בגין, מוזיאון האצ"ל וכו'. כמו כן יתקיימו פעילויות העשרה נוספות דוגמת צעדות בעקבות תחנות בחייהם של שני האישים ותחרות חיבורים ארצית.

 ^

1 comment:

שרון לוי said...

אכן שאיפה מכובדת לילדים
, ללמוד מה זו מנהיגות. נקווה שיהיה להם ממי ללמוד...