Sunday, May 8, 2011

מכתב אשר לא התפרסם

בתגובה לרשימה "כמו סוס" מאת תום שגב ("הארץ", 29.4.2011)

בסקירתו את הספר "ירחים בעמק איילון", קובץ מכתבים של משה שרת, ראש המחלקה המדינית של הסוכנות היהודים ב- 1946, מציין שגב את "הפיגוע במלון המלך דוד שביצעו אנשי אצ"ל. יותר מ-90 בני אדם נהרגו. כששמע על כך היה שרת מזועזע עד עמקי נשמתו, הפיגוע היה 'שואה' בלשונו." הפעולה של חבלה במפקדה הרשאית של הצבא הבריטי בארץ-ישראל ומשרדי מזכירות הממשלה המנדטורית ששכנו, לאחר החרמה, באגף הדרומי של המלון, אושרה עקרונית בידי ועדת X של תנועת המרי העברי בפגישה שנערכה ב- 15 במאי 1946, דהיינו עוד לפני "השבת השחורה". היה זה משה סנה, ראש המטה הארצי של ה"הגנה", שהורה למנחם בגין להוציאה לפועל והיה זה יצחק שדה אשר אישר את פרטי הביצוע. אגב, תוכנית ההתקפה של שדה נחשבה בידי קצין המבצעים של האצ"ל, גידי פגלין, כמסוכנת יותר כלפי האפשרות של פגיעה בחפים מפשע ולכן, שונתה.

ישראל מידד

No comments: