Thursday, May 5, 2011

הרצאה על בגין בכנס אקדמי בישראל

בהצלחה לד"ר זיו רובינוביץ על השתתפותו בכנס השנתי של האגודה הישראלית למדע המדינה שתתקיים ביום חמישי הבא (12.5) באוניברסיטת בן-גוריון

No comments: