Wednesday, December 23, 2009

ביקורת על תוכנית פדגוגית של מרכז בגין ובית אצ"ג

22/12/2009

היסטוריונים: תוכנית הלימוד של שר החינוך גדעון סער מקדשת את המוות

מש' החינוך יוזם תוכנית על עולי הגרדום

מאת אור קשתי


משרד החינוך יוזם פעילות לימודית חדשה סביב 12 עולי הגרדום, שהוצאו להורג או התאבדו בתקופת המנדט הבריטי. בנוסף לשיעורים בנושא, תכלול התוכנית, המיועדת לתלמידים בכיתות ח'-ט' במגזר היהודי, גם תחרות כלל ארצית של חיבורים ויצירות אמנות, בשיתוף "בית מורשת אורי צבי גרינברג" ו"מרכז מורשת מנחם בגין". בין הנושאים האפשריים לעבודות: "שיחה דמיונית שקיימתי עם עולה גרדום ברגעיו האחרונים בכלא" ו"מכתב אחרון של עולה גרדום למשפחתו".

"השר גדעון סער רתם את היחידות המקצועיות כדי לקדם את הנושאים הערכיים הקרובים ללבו. זו דוגמה לאופן שבו נכנסת האידיאולוגיה שלו לחומר הלימודים", אמר גורם במשרד החינוך. "זה מטריד שדווקא משרד החינוך בוחר להעביר מסר שמקדש את המוות ורואה בו דבר נשגב", הוסיף היסטוריון בכיר באחת האוניברסיטאות.

באיגרת לרגל התוכנית החדשה, כתב סער, כי הוא "מקווה שהתוכנית, המספרת על מסירות הנפש של עולי הגרדום במאבקם לקוממיות ישראל, תהווה מנוף לחיזוק הקשר והידע של התלמידים למאבק של התנועה הציונית להקמת המדינה. אני מאמין שסיפור עולי הגרדום, אמונתם ומסירות נפשם יהווה מופת ערכי לבני הנוער שלנו".

אתמול גם הודיע משרד החינוך כי בשבוע הבא יצוין "יום ז'בוטינסקי" במערכת החינוך. בתחילת החודש פורסמה הוראה בחוזר מנכ"ל, לפיה על בתי הספר להיערך לקיום פעילויות חינוכיות-ערכיות, לרבות טקסים, לציון היום וכן להקדיש שיעורים לעיסוק בדמותו ובפועלו של ז'בוטינסקי. שר החינוך עצמו יעביר שיעור אזרחות שיעסוק בז'בוטינסקי בתיכון במעלה אדומים.

משרד החינוך אף פרסם נושאים לעבודות אפשריות בתחרות התלמידים. בין השאר: "שיחה דמיונית שקיימתי עם עולה גרדום ברגעיו האחרונים בכלא", "מכתב אחרון של עולה גרדום למשפחתו", "מכתבה של אם או חברה לעולה גרדום בימיו האחרונים", "הנימוקים להצדקת הנצחתם של עולי הגרדום, במסגרת הוועדה להנצחת אישים", ו"המסרים והערכים העולים ממעשה עולי הגרדום שנשאף להנחיל לדורות הבאים".

במסגרת התחרות, יכולים התלמידים להגיש חיבורים, מאמרים, שירים, ציורים וכד'. תהליך ההערכה ייעשה על ידי ועדה ארצית משותפת של נציגי משרד החינוך, "בית מורשת אצ"ג" ו"מרכז מורשת מנחם בגין" .

"יש הבדל בין לימוד על הרצל וז'בוטינסקי לבין ההתייחסות לעולי הגרדום", אומר מורה ותיק להיסטוריה בתיכון בתל אביב, "חשוב ללמוד על האידיאולוגיה של ראשי הציונות, אבל במקרה השני ההצדקה העיקרית היא מעשיהם של לוחמי המחתרות, ובעיקר סופם".

"התוכנית החדשה ?מחבקת' את המרטיריות ומעריצה את הקורבן בגלל שהוא קורבן", אומר ההיסטוריון הבכיר, המכיר גם את תוכניות הלימודים בהיסטוריה, "אי אפשר להתחיל בקביעה שמכיוון שעולי הגרדום הוצאו להורג הם גם קדושים. היותם קורבנות לא מצדיקה את הפיכתם לנושא לימודי".

ממשרד החינוך נמסר בתגובה כי "מדובר בפרויקט חינוכי חשוב ביותר, וסיפורם של לוחמי המחתרות שעלו לגרדום איננו עניין פוליטי". עוד נמסר ש"טקסים ממלכתיים עירוניים רבים מציינים את סיפורם של עולי הגרדום".

No comments: