Friday, April 20, 2007

ידיעה בעיתון הארץ על טכס שיבת התנ"ך

אחרי 60 שנה - ספר התנ"ך חזר למשפחת עולה הגרדום

מאת יאיר שלג

במוזיאון "אסירי המחתרות" בירושלים התקיים אמש טקס החזרת ספר התנ"ך שהיה שייך לעולה הגרדום מאיר פיינשטיין. האחרון, איש האצ"ל מסר את התנ"ך לסוהר תומאס הנרי גודווין, דקות אחדות לפני התאבדותו בתא הכלא. פיינשטיין התאבד בכלאו ב-21.4.1947 יחד עם איש הלח"י משה ברזאני. השניים תכננו להתאבד דקות לפני עלייתם לגרדום, כדי להרוג אתם את הסוהרים הבריטים, אלא משהתברר להם שהרב יעקב גולדמן יהיה נוכח בתלייתם הקדימו את המעשה. בנו של הסוהר גודווין העביר בטקס את הספר לידיו של אחיינו של פיינשטיין, אליעזר. רה"מ אהוד אולמרט (בתצלום: לוחץ את ידו של בנו של הסוהר הבריטי), אמר כי "הוא נרגש להיות נוכח בטקס, כיוון שגדל על מורשתם של עולי הגרדום בבית הוריו" (יאיר שלג)

No comments: