Sunday, February 5, 2012

בגין - מגן נגד שחיתות פוליטית

בראיון עם ד"ר דורון נבות אשר פירסם מחקר על השחיתות הפוליטית בישראל, מצאנו את הדברים הבאים

אגב, הניתוח של נבות מראה כי עליית הליכוד עם מנחם בגין לשלטון ב-1977 הורידה בשלב ראשון את מפלס השחיתות בישראל, בעיקר בגלל אישיותו של בגין. אך מאוחר יותר, כשבגין נחלש ומרכז הליכוד התחזק, חזרה השחיתות במקביל לקריסת הכלכלה ולמלחמת לבנון

^

No comments: