Tuesday, August 24, 2010

יואל מרכוס על בגין בקמפ דייויד

במקרה או לא במקרה, גם ועידת קמפ- דייוויד, שהולידה את הסכם המסגרת לשלום בינינו לבין מצרים, החלה בספטמבר (1978). מטרתה היתה לדון בלב הסכסוך בינינו לבין מצרים ולנסח הסכם מסגרת לחתימת חוזה השלום. מנחם בגין בא מצויד עם דף, עליו 13 ביטויים שאסור בשום פנים ואופן שיופיעו בהסכם השלום, כולם בנושא הפלסטיני ובהם: "הזכויות הלגיטימיות הצודקות של עם הפלסטיני", "הבעיה על כל היבטיה", "אי-קבילות של תפיסת שטחים בכוח", וכו' וכו'

כעבור 13 ימי דיונים הסכים בגין לכלול את כל ההגדרות "האסורות" בחוזה. אנשי הבית הלבן, ובראשם הנשיא קרטר, הציגו 23 טיוטות שונות להסכמי המסגרת, שבאחת מהן פוזרו כל ההגדורת האסורות באמצעות פעלולים מילוליים. סאדאת עצמו נסוג מדרישה לכינון מדינה פלסטינית, והבעיה הפלסטינית טואטאה אל מתחת לשטיח

No comments: