Friday, August 20, 2010

ראש המרכז התארח בכנס "לימוד" בהמפטוס ניו יורקהרצל מקוב , מנכ"ל מרכז מורשת בגין, ברך את הבאים ואמר: אני לא יודע מה מנחם בגין היה אומר לכם אילו היה פוגש אתכם, אבל אני מניח שהיה "מנשק על היד כל גברת מעל לגיל חמש עשרה ומחבק כל אחד ואחד מכם".


מקור

No comments: