Thursday, July 10, 2008

קריאת רחוב ע"ש מפקד מרד גטו ורשה

טקס קריאת כיכר ע"ש פאבל פרנקל

ביום ראשון הקרוב, י' תמוז תשס"ח (13 ביולי 2008), בשעה 18:00 יערך טקס קריאת כיכר ע"ש פאבל פרנקל (מפקד הארגון הצבאי היהודי ZZW במרד גטו ורשה) בעיר הרצלייה. הטקס יערך בכיכר שבצומת הרחובות הדר ולייב יפה במעמד ראש עיריית הרצלייה, פרופ' משה ארנס ושגרירת פולין בישראל.

פאבל פרנקל הנו אחד הגיבורים האלמוניים של מרד גטו ורשה. במשך עשרות שנים הושכח תפקידו ותפקיד אנשיו, לוחמי הzzw אנשי בית"ר שלחמו בקרבות העיקריים במרד גטו ורשה. עתה לאחר מחקרו של פרופ' ארנס בדבר תפקידם של אנשי בית"ר בגטו לקח על עצמו חבר מועצת העיר הרצלייה, ירון עולמי להעביר החלטה הקובעת כי עיריית הרצלייה תהיה לעיר הראשונה בה יונצח פאבל פרנקל. הטקס פתוח לקהל הרחב.

No comments: