Tuesday, June 10, 2008

משט אלטלנה

משט זיכרון לציון 60 שנה לפרשת אלטלנה

"מלחמת אחים לעולם לא"

-20/6/200819המרכז למורשת בגין,איגוד השייטים הישראלי, החברה העירונית אתרים ומרינה תל אביב

מזמינים אותכם למשט "אלטלנה":


יום חמישי, ה- 19/6/08 :

11:00: מפגש בעלי ספינות ושייטים בים, מול כפר וויתקין ויציאה למשט העממי שישחזר את מסעה האחרון של האלטלנה- כפר ויתקין- חוף פרישמן, עגינה במרינה תל אביב.

19:00: קבלת פנים, והתכנסות במרינה תל אביב.

19:30: ערב בנושא פרשת האלטלנה יתקיים ברחבת מרינה תל אביב. נא להרשם לצורך השתתפות.

יום שישי, ה- 20/6/08:

8:30: תדרוך שייטים וכלי שייט לקראת המשטים במועדון המרינה בתל אביב ויציאה לים.

10:00: טקס אזכרה ימי מול חוף פרישמן, בהשתתפות סירות מכל רחבי הארץ, צופי ים ותנועת אתגרים. לכל המעוניינים להשתתף תצא ספינה מנמל יפו אשר תקח חלק בטקס.

11:00: משט תחרותי


פרטים והרשמה:

משה פוקסמן שעל, מרכז בגין 025652004, mfuksman@begincenter.org.il

No comments: