Sunday, April 13, 2008

טיול של עובדי המרכז

כמדי שנה, עובדי מרכז בגין יצאו לטיול הפעם לבית שאן, קבוץ גשר ולעין מודע


משחקי הפעלה וגיבוש

בתיאטרון הרומאי בבית שאן


מאזינים להסבר על בית שאן הרומאית

ארוחת בוקר ליד אנדרטת הבקעה


טעימת חיזוק ליד עין מודע - שליד קבוץ שלוחות

No comments: