Wednesday, December 26, 2007

אירועים בתקופה הקרובה

· שיעורי פרשת השבוע על ספר שמות יחלו ביום ה', י'ח טבת, 27.12, בשעה 19:00. השיעורים יועברו על ידי ד"ר שלי גולדברג מאוניברסיטת בר אילן ומרצים נוספים. פירוט מלא של סדר השיעורים בקובץ המצורף.· סרטי מעלה החדשים- הקרנה שנייה של הסרטים: רבי סנטה/ כפרות/ לוז/ הרי את. ההקרנה תתקיים במוצ"ש פרשת שמות, ה-29 לדצמבר בשעה 20:30. המכירה בערב הארוע במרכז בגין, מספר הכרטיסים מוגבל. פרטים על הסרטים בקובץ המצורף.· מצ"ב הזמנה לטקס חלוקת פרסי המחקר של מרכז מורשת בגין. הארוע יתקיים ביום ב', כ"ב בטבת, 31 בדצמבר, בשעה 18:00.· שיעורי פרשת השבוע- עכשיו להאזנה בבית! לאור הביקוש הרב הפיק מרכז בגין תקליטור כפול ובו מבחר משיעורי פרשת השבוע על ספר בראשית שהועברו על ידי ד"ר מיכה גודמן בין השנים 2004-2007.

ניתן יהיה לרכוש את התקליטור במרכז מורשת בגין במהלך חודש ינואר.

No comments: