Thursday, May 10, 2007

מכתבו של אלכסנדר רופא נגד יוסי שריד

"הפורשים" וישראל


בתגובה על "עמים חופשיים בארצם" מאת יוסי שריד ("הארץ", 23.4)

יוסי שריד כותב, כי "הפעילות המחתרתית האלימה של אצ"ל ולח"י, שהוכתמה גם במעשי טרור, לא קידמה את עצמאות ישראל ואפשר שעיכבה אותה". האמת ההיסטורית היא שהאימפריה הבריטית ביקשה להמשיך לשלוט במזרח התיכון על ידי ברית עם הליגה הערבית, מעשה ידיה. לפיכך הצרה את רגלי היישוב היהודי בארץ ישראל. היישוב, קטן ודל ככל שהיה, התנגד על ידי ארגון ההעפלה בידי "ההגנה" ופעולות תקיפה של אצ"ל ולח"י.

ב-1947, פנתה בריטניה לאו"ם כדי לקבל את הרשאתו למדיניותה. היא סמכה על הרוב האנטי-ציוני בעצרת הכללית. אך באו"ם התחוללה הפתעה. הגוש הסובייטי חבר למדינות אחרות ותמך בהצעת החלוקה, וממילא בהקמת מדינה יהודית.

ההעפלה עוררה אהדה וחמלה כלפי ניצולי השואה, אך המאבק המזוין של "הפורשים" הראה לעולם, כי יהודי ארץ ישראל מתנגדים למעצמה המנדטורית. עם שנלחם על עצמאותו זוכה באופן טבעי לתמיכה בינלאומית.

נוח היה למצדיקי "הסזון" לכנות את פעולות הפורשים "מעשי טרור". אבל אצ"ל ולח"י לא רצחו אזרחים בריטים באשר הם, אלא תקפו מוסדות שלטון בריטי, מטרות צבאיות וחיילים. זו היתה מלחמת מחתרת ששמרה ככל האפשר על מגבלות וסייגים, גם כשנראה שמצבם של עם ישראל והיישוב היהודי בארץ הוא לאחר ייאוש.

אלכסנדר רופא

ירושלים

No comments: