Wednesday, May 2, 2007

על ערב שירי מחתרות

במסגרת אירועי 40 שנה לאיחוד ירושלים:

ערב שירי מחתרות

מרכז מורשת מנחם בגין, 7 במאי, 2007, י"ט באייר, תשס"ז בשעה 19.30.


האירוע יתקיים במסגרת אירועי 40 שנה לאיחוד העיר ירושלים ולציון 25 שנה לפטירתו של המשורר שלמה סְקוּלְסְקִי ("ראש פינה", "לילות לטרון", "לנשק אחים אל הנשק", "שיר המעפיל", "שיר המרד", "מן המחתרת") ולציון 60 שנה לפריצת כלא עכו.

הערב בהנחיית יהודה בלכר, ובהשתתפות: ליאור ייני ועוזי רוזנבלט.

שלמה סקולסקי, 1912-1982 מחנך, משורר ומתרגם ספרי ילדים רבים. עלה ארצה ב- 1941 והצטרף לפלוגות הגיוס של בית"ר בראש-פינה. היה חברו של שלמה בן-יוסף, עולה הגרדום הראשון, ועליו כתב בשירו "ראש פינה": "אלונים נדים צמרת, דום שרים לבן-יוסף, בין הבקע לכינרת, קבר עז חוצב, אין כובשים את ראש הסלע, אם אין קבר במורד". שימש עורך "ידיעות אחרונות לילדים", מוספי הספרות של "המשקיף" ו"חרות", תרגם את ספריו של דה' אמיצ'ס ("הלב") וז'ול וורן לעברית.

סקולסקי מעולם לא זכה בפרסים במדינת ישראל בהיותו "פורש", בית"רי, רוויזיוניסט ואיש תנועת החירות, אולם, זכה בפרס מממשלת פולין וממכון תרבות פולין בניו-יורק על תרגומיו משירת המשורר הפולני אדם מיצקביץ'.

סקולסקי קבור בנחלת יצחק לצד גיסו, יוחנן באדר.

No comments: