Thursday, June 15, 2017

כבר ב- 1956 בגין מודיע שסיני לא חלק מארץ-ישראל

רבים עדיין תוהים איך יכול היה מנחם בגין לוותר בקלות על חצי-האי סיני והתשובה היא שהוא מעולם לא ראה באזור כחלק  של ארץ ישראל שזכות הקביעה שלעם היהודי מולדת היסטורית ובה בלבד היא תכונן מחדש הבית היהודי הלאומי חלה עליו
והוכחה לכך היא בנאומו מה- 18 בנובמבר 1956 להלן בעיתון חרות


^

No comments: