Monday, April 12, 2010

תום שגב שוב חוזר לסיפור של 'דיכוי' מרד בית"ר בגטו ורשה

המרד הנכון

מקובל לומר שתנועת העבודה, ששלטה בגיבוש המיתוסים הלאומיים של ישראל, העלימה בכוונה את חלקה של תנועת בית"ר במרד גטו ורשה, שהתחולל ב-1943. מאמר שהתפרסם לא מכבר בכתב העת "עיונים בתקומת ישראל", מציע תיזה שונה: חלקה של תנועת בית"ר במרד הועלם, בין היתר, מפני שמנחם בגין לא נאבק על מקומו בפנתיאון הלאומי.

מחבר המאמר, אמיר פלג, הוא דוקטורנט באוניברסיטת בן גוריון בבאר שבע ומתמחה בחקר יחסו של בגין אל השואה. מפקד המרד, מרדכי אנילביץ', היה איש "השומר הצעיר", ואנשי התנועה בארץ פיארו את המרד כמו התחולל בהשראת המתיישבים העברים בארץ ישראל. חלקם של אנשי בית"ר הועלם.

לא רק סיבות פוליטיות הביאו לכך, כותב פלג: רק מעטים מאנשי בית"ר שרדו והיו יכולים לגולל את סיפור גבורתם, וגם לא נשמר חומר רב המתעד אותו. הסיבה העיקרית שבשלה נמנע בגין ממאבק על מעמדו ההיסטורי של מרד גטו ורשה היתה אידיאולוגית: המרד סימל בעיניו את השואה עצמה, שכן הוא פרץ במצב של חוסר אונים שאסור היה להגיע אליו ושייצג את הגלות היהודית חסרת התקווה.

מרד אצ"ל בבריטים, לעומת זאת, סימל בעיני בגין את העתיד העברי מלא התקווה על אדמת ארץ ישראל. בגין נמלט מוורשה והשאיר את חניכיו מאחור, קודם שפרץ המרד. היו שלא סלחו לו על כך עד סוף ימיו. מטבע הדברים ביקש לפאר את המרד שהוא הנהיג, כמפקד אצ"ל בארץ ישראל.

No comments: