Thursday, January 15, 2009

יום עיון מטעם מכון ז'בוטינסקי: ממחתרת למפלגה

הפקולטה למדעי הרוח ע"ש לסטר וסאלי אנטין
בית הספר למדעי היהדות ע"ש חיים רוזנברג

מכון ז'בוטינסקי בישראל
המרכז למורשת היהדות ע"ש צימבליסטה
המכון לחקר הציונות וישראל ע"ש חיים וייצמן

יום עיון

ממחתרת למפלגה, מאצ"ל לחרות

יום העיון יתקיים ביום רביעי, כ"ה בטבת תשס"ט, 21 בינואר 2009, במרכז למורשת היהדות ע"ש צימבליסטה, קמפוס אוניברסיטת תל-אביב.

מושב ראשון 10:00 – 12:00
יושבת ראש: אניטה שפירא, ראש המכון לחקר הציונות וישראל
ברכות: משה ארנס, שר הביטחון ושר החוץ לשעבר
יוסף גורני, אוניברסיטת תל-אביב
התנועה הרביזיוניסטית ותנועת העבודה: שתי דרכים בהיסטוריה

אריה נאור, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
תנועת החרות ושלמות המולדת

שלמה נקדימון, חוקר ועיתונאי
בן-גוריון ובגין, מאי 1948: האם ביקש יו"ר הנהלת הסוכנות סיוע פוליטי ממפקד אצ"ל?!

מושב שני 12:30 – 14:30
יושב ראש: מרדכי שריג, מכון ז'בוטינסקי בישראל

יחיעם ויץ, אוניברסיטת חיפה
מי הוא רדיקל? הוויכוח על הדמוקרטיה בתנועת החרות, 1951-1948

נתן ברון, האוניברסיטה העברית בירושלים
רומן מפתיע: מנחם בגין ובית המשפט העליון בראשית ימי המדינה

אמיר גולדשטיין, מנהל בית ספר דנציגר, קריית שמונה
מהקמת חרות לרביזיה של הרביזיוניזם

No comments: