Wednesday, November 19, 2008

עדותה של ז'וטה הרטמן

ביום השואה האחרון נערך במרכז מורשת בגין ערב זיכרון אשר התמקד במחתרת אצ"י בגטו ורשה (הארגון הצבאי היהודי המזוהה עם בית"ר) ובקרב המכריע אותו ניהלה בכיכר מורנובסקי. מחתרת זו נלחמה לא פחות מאשר ארגון המחתרת אי"ל (ארגון יהודי לוחם המזוהה עם השמאל הציוני והקומוניסטים בראשות מרדכי אנילביץ) אך שמם ועלילות הגבורה שלהם פשוט נמחקו מעל דפני ההיסטוריה (פרופ' משה ארנס עוסק במחקר בנושא שיראה אור בספר עד סוף השנה).

במהלך האירוע הוקרנה עדות מיוחדת של ז'וטה הרטמן מאחרוני הלוחמות של אצ"י בגטו המתארת את הקרבות הנואשים מול הגרמנים ואת היחס לו זכתה כאשר הגיעה לארץ וסיפרה את מה שהתרחש . לאחר מכן פנו אלינו מספר רב של אנשים בבקשה להעלות את העדות לאינטרנט וכך עשינו.

ניתן למצוא את העדות באמצעות הלינק לחץ כאן לעדות לחילופין ניתן להיכנס לאתר www.youtube.com ופשוט להקיש בעברית את השם ז'וטה הרטמן או מרד גטו וארשה. העדות מחולקת לשלשה חלקים בני 7 דקות כל אחד.

העדות מצמררת ומרתקת!

No comments: