Thursday, March 13, 2008

טכס האזרכה ליד קברו של מנחם בגין השנה

בדיווח של ערוץ 7:-
כולל קטע וידיאו

בבית העלמין היהודי בהר הזיתים נערכה אחר הצהרים האזכרה השנתית, במלאת 16 שנים מותו של ראש הממשלה ה-6 מנחם בגין ז"ל. בין המשתתפים: משפחתו, ח"כים מהליכוד כיום ובעבר ואישי ציבור נוספים.

ח"כ לשעבר דוד לוי אמר לאחר האזכרה לערוץ 7 כי דווקא בימים אלו מרגישים את חסרונו של בגין, "מנחם בגין היה מנהיג, אדם דגול, יהודי גאה ומעל הכול ענו. בגין היה נחוש בהגנה על ארץ ישראל ורגיש בהגנה על עם ישראל, השילוב של שני הדברים אפיינו את האיש שלא ישכח לעולם".

לוי חושב שאם כיום בגין היה בשלטון, מצבה של מדינת ישראל היה הרבה יותר טוב, "לא היינו מגעים למצב הזה, הוא היה מפיח תקווה ובטחון בלב כל אזרחי ישראל ולכן העם אהב את בגין והוא אהב את העם".

יו"ר סיעת הליכוד,גדעון סער אמר כי מנהיג כמו בגין הוא עניין נדיר, "אף אחד מאיתנו איננו יכול לעלות למעלה מגדולתו, מנהיגים כמו בגין מגעים לאומה פעם בכמה דורות, אנו נמשיך לכת בדרכו ולעשות את המוטל עלינו".

ח"כ יולי אדלשטיין (ליכוד) הביע את געגועיו למנהיג, "אי אפשר להימנע מהשוות ראש הממשלה היום, שאומר שאין מה לעשות עם הטרור וצריך להתרגל למצב, ומילים כאלה מגבירים עוד יותר את הגעגועים להנהגת מנחם בגין. כולי תקווה שעם ישראל יעשה את ההשוואה המתבקשת וישלח את הנוכחי הביתה על מנת לבחור תחתיו מישהו שאולי מזכיר במשהו את מנחם בגין".

No comments: