Thursday, September 27, 2007

סרטון מהתוכנית "היו זמנים" שבערוץ הראשון מ- 1977

No comments: