Sunday, October 9, 2011

זוכה פרס נובל לכימיה, פרופ' שכטמן, הגיע למרכז בגין

במסגרת עריכת מסיבת עיתונאים, הגיע אל מרכז בגין זוכה פרס נובל לכימיה לשנה זו למרכז בגין והתארח בו.

הוא הסכים להצטלם עם משתתפי תוכנית עמיתי ממשל


וכן שוחח עם ראש המרכז, הרצל מקוב


מזל טוב!

No comments: