Thursday, February 18, 2010

מתקנים "עובדות" לא מדוייקות

ניצחון בפעם התשיעית

בתגובה על "לבני השמיעי קול" מאת יואל מרקוס ("הארץ", 16.2)

יואל מרקוס מציין במאמרו, כי "שבע קדנציות היה מנחם בגין באופוזיציה, רבים חשבו שלעולם לא יגיע לשלטון". טעות בידו.

בגין התמודד לא שבע אלא שמונה פעמים בבחירות לכנסת (1949, 1951, 1955, 1959, 1961, 1965, 1969 ו-1973) בטרם זכה להשיג את הרוב הפרלמנטרי הדרוש כדי שיוכל להרכיב את הממשלה בשנת 1977, שזאת הפעם התשיעית שהוא התמודד בבחירות בראש מפלגתו.

הרצל מקוב

ראש מרכז מורשת מנחם בגין

ירושלים

No comments: