Thursday, February 4, 2010

דיוקנו של מנחם בגין לא יוטבע בשוקולד

מנחם בגין לא עשוי משוקולד
חברת ממתקים רצתה להנציח את דמותו של ראש הממשלה המנוח על גבי מטבעות שוקולד, אך נאלצה לגנוז את הרעיון בשל התנגדות בנו, השר בני בגין


חברת הממתקים כרמית פנתה באחרונה למספר שרים וחברי כנסת בהווה ובעבר כדי לבדוק את האפשרות להטביע את הדיוקנות שלהם על גבי מטבעות שוקולד. בחברת הממתקים הופתעו לגלות כי משפחתו של ראש הממשלה המנוח מנחם בגין מתנגדת נחרצות לרעיון.


בחברה אומרים כי בנו של ראש הממשלה, השר בני בגין, ביקש מנציגי החברה לוותר על היוזמה ולא להטביע את דמותו של אביו על מטבעות השוקולד, וזאת בדיוק כפי שהתנגד למהלך שהוביל בנק ישראל, לפיו בגין האב יונצח על שטרות כסף חדשים.


בני בגין הבהיר לנציגי חברת הממתקים כי אין לו ולמשפחתו כל מעמד רשמי בנושא וכי הוא אינו יכול לכפות את דעת זאת עליהם. הבן אף ציין בתשובתו לחברה כי הוא מבקש להימנע מכך והוסיף שהוא אינו חושב שמדובר ברעיון טוב. מחברת כרמית נמסר כי היא "מכבדת את בקשתו ותנהג בהתאם".

No comments: