Wednesday, February 17, 2010

מנחם בגין ואורי צבי גרינברג במזנון הכנסת 1949

No comments: