Sunday, February 26, 2012

זוכרים את בגין


הערב: האזכרה הממלכתית לציון 20 שנה לפטירתו של רה"מ לשעבר מנחם בגין


האזכרה הממלכתית לציון פטירתו של ראש הממשלה השישי של ישראל מנחם בגין ז"ל תתקיים הערב, במלאות 20 שנה למותו. בני משפחתו וחברים יעלו לקברו בהר הזיתים בירושלים, ועצרת זיכרון תיערך במרכז למורשת בגין בירושלים.

בעצרת ישתתף רה"מ בנימין נתניהו, שבראיון בן שבע דקות לירון דקל, מפקד גלי צה"ל הנכנס, יספר על זיכרונותיו מבגין.

באירוע ישתתפו יו"ר הכנסת, ראובן ריבלין, שופט בית המשפט העליון בדימוס, אהרן ברק, סגן ראש הממשלה והשר לענייני מודיעין, ח"כ דן מרידור, פרופ' אריה נאור, הח"כ לשעבר דוד לוי, יחיאל קדישאי, עזריאל נבו, דוד עברי, גלילה רון פדר וראש מרכז מורשת מנחם בגין, הרצל מקוב.

האירוע, שיועבר בשידור ישיר בערוץ הראשון החל מ-21:45, יכלול פאנלים, הקרנת קטעי ארכיון ותוכנית אמנותית בניהולו המוסיקלי של רוני וייס ובהשתתפות עמיר בניון, קרני אלדד ורוני גינוסר.

האירועים להנצחת זכרו של בגין באים לידי ביטוי גם ברשת. כחלק ממיזם "תעודה ברשת", מפרסם ארכיון המדינה חשיפה מיוחדת של שלוש תעודות מהתבטאויותיו של בגין בענייני חוק ומשפט. התעודות נאספו במהלך הכנת כרך ההנצחה לבגין שעל הוצאתו לאור שוקדים בימים אלה בארכיון המדינה.

בהודעה שפירסם הארכיון מוסבר כי בגין היה הראשון מבין ראשי הממשלה שהחזיק בהשכלה משפטית, אם כי לא עבד מעולם כעורך דין.

"השכלה זו הטביעה בו חותם עמוק", נכתב בהודעה. "הוא הקפיד שפעולותיו הציבוריות לא יחרגו מגבולות החוק ויעלו בקנה אחד עם החלטותיה של המערכת המשפטית. בהיותו ראש הממשלה קבע בגין שהחוק ומערכת המשפט עומדים לעולם מעל הממשלה".

בתוך כך, שר החוץ אביגדור ליברמן יבקר היום עם בכירי משרדו במרכז מורשת בגין. "יש חשיבות גדולה ללימוד מורשתו של בגין, שהיווה דוגמה לשילוב המוצלח ביותר של מדינאי, פוליטיקאי ולוחם", אמר השר ליברמן.

שר החוץ אמר אתמול דברים שהתפרשו באוזני שומעיהם כשאיפה לרמוז על קווי דמיון בינו לבין בגין, כאשר אמר בין היתר כי "מנחם בגין לחם שנים רבות למען עם ישראל ולמען ארץ ישראל ושילם מחירים גבוהים על עמדותיו ודעותיו. הוא לא נרתע מהשמצות ומהכפשות שניסו להפוך אותו לדמות לא לגיטימית והפך לאחד המנהיגים המוערכים והאהודים ביותר של מדינת ישראל".

ליברמן הוסיף: "כמו בגין, גם על נציגי ישראל בעולם לא להירתע ממסע הדה-לגיטימציה שמנסים לעשות אויבינו למדינת ישראל ולהילחם על האמת עד הניצחון".

האזכרה הממלכתית לציון פטירתו של ראש הממשלה השישי של ישראל מנחם בגין ז"ל תתקיים הערב, במלאות 20 שנה למותו. בני משפחתו וחברים יעלו לקברו בהר הזיתים בירושלים, ועצרת זיכרון תיערך במרכז למורשת בגין בירושלים.

בעצרת ישתתף רה"מ בנימין נתניהו, שבראיון בן שבע דקות לירון דקל, מפקד גלי צה"ל הנכנס, יספר על זיכרונותיו מבגין.

באירוע ישתתפו יו"ר הכנסת, ראובן ריבלין, שופט בית המשפט העליון בדימוס, אהרן ברק, סגן ראש הממשלה והשר לענייני מודיעין, ח"כ דן מרידור, פרופ' אריה נאור, הח"כ לשעבר דוד לוי, יחיאל קדישאי, עזריאל נבו, דוד עברי, גלילה רון פדר וראש מרכז מורשת מנחם בגין, הרצל מקוב.

האירוע, שיועבר בשידור ישיר בערוץ הראשון החל מ-21:45, יכלול פאנלים, הקרנת קטעי ארכיון ותוכנית אמנותית בניהולו המוסיקלי של רוני וייס ובהשתתפות עמיר בניון, קרני אלדד ורוני גינוסר.

האירועים להנצחת זכרו של בגין באים לידי ביטוי גם ברשת. כחלק ממיזם "תעודה ברשת", מפרסם ארכיון המדינה חשיפה מיוחדת של שלוש תעודות מהתבטאויותיו של בגין בענייני חוק ומשפט. התעודות נאספו במהלך הכנת כרך ההנצחה לבגין שעל הוצאתו לאור שוקדים בימים אלה בארכיון המדינה.

בהודעה שפירסם הארכיון מוסבר כי בגין היה הראשון מבין ראשי הממשלה שהחזיק בהשכלה משפטית, אם כי לא עבד מעולם כעורך דין.

"השכלה זו הטביעה בו חותם עמוק", נכתב בהודעה. "הוא הקפיד שפעולותיו הציבוריות לא יחרגו מגבולות החוק ויעלו בקנה אחד עם החלטותיה של המערכת המשפטית. בהיותו ראש הממשלה קבע בגין שהחוק ומערכת המשפט עומדים לעולם מעל הממשלה".

בתוך כך, שר החוץ אביגדור ליברמן יבקר היום עם בכירי משרדו במרכז מורשת בגין. "יש חשיבות גדולה ללימוד מורשתו של בגין, שהיווה דוגמה לשילוב המוצלח ביותר של מדינאי, פוליטיקאי ולוחם", אמר השר ליברמן.

שר החוץ אמר אתמול דברים שהתפרשו באוזני שומעיהם כשאיפה לרמוז על קווי דמיון בינו לבין בגין, כאשר אמר בין היתר כי "מנחם בגין לחם שנים רבות למען עם ישראל ולמען ארץ ישראל ושילם מחירים גבוהים על עמדותיו ודעותיו. הוא לא נרתע מהשמצות ומהכפשות שניסו להפוך אותו לדמות לא לגיטימית והפך לאחד המנהיגים המוערכים והאהודים ביותר של מדינת ישראל".

ליברמן הוסיף: "כמו בגין, גם על נציגי ישראל בעולם לא להירתע ממסע הדה-לגיטימציה שמנסים לעשות אויבינו למדינת ישראל ולהילחם על האמת עד הניצחון".

No comments: